Elérhetőségek

Szeleste Község Önkormányzata

9622 Szeleste,
Berzsenyi D. u. 46.
Telefon:
+36-95/365-002
E-mail:
jegyzoszeleste@gmail.com

Településrendezési eszközök módosítása

2021. december 01., 10:38
Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megindította a község településrendezési eszközeinek módosítási eljárását,

       A módosítás célja:

A 12/2019.(III.25.) számú határozat szerint:

  1. A változtatás célja a 288/3 hrsz sportpálya területének rendezése és szükséges bővítése érdekében és a 252-270 hrsz ingatlanok nyugati szegélye mentén a különleges sportterület bővítése, a 288/21 hrsz út nyomvonalának felülvizsgálatát úgy, hogy a 091/25 hrsz ingatlan kemping részén különleges kemping terület, az ingatlan északi részén különleges sportterület kerül kijelölésre és a 288/21 hrsz út közlekedési területként megszűnik, helyette új nyomvonalon kerül kiszolgáló út kijelölésre a 091/25 hrsz-en.
  2. A Képviselő-testület támogatta a 244/1 hrsz ingatlanon létrejött 1956-os emlékmű területét közterületbe kívánja sorolását.

A 8/2021.(X.19.) számú határozat szerint:

  1. A Képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását a 293/1, 293/2, 292/2 és 292/1 területek összevonhatóságának megteremtése érdekében, egységes különleges mezőgazdasági üzemi terület kialakításával.
  2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3.§-ban foglaltakra is – szükségessé vált a 7/2011. (XI.7.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása. A módosítás lényege az OTÉK 4. számú melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ normaszövegének részévé tétele. A fentiek alapján a HÉSZ a következő, új bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken.”

 A véleményezés módja:

A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető Szeleste Község Önkormányzata (9622 Szeleste, Berzsenyi u. 46.).

Az érintettek véleményeiket írásban adhatják be.

A véleményeket a polgármester nevére címezve Szeleste Község Önkormányzat részére(9622 Szeleste, Berzsenyi u. 46.). postai úton, illetve a jegyzoszeleste@gmail.com elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

 A 314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 29/A. §-a szerinti lakossági fórum a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvény 165 §-ában foglalt szabályokat alkalmazva elektronikus úton történik  a szakmai tájékoztató anyagnak a www.szeleste.hu honlapon  történő közzétételével azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a jegyzoszeleste@gmail.com e-mail címre.

      A vélemények benyújtási határideje:   2021. december 2. - 2021. december 17.      

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.       

 Együttműködésüket előre is köszönöm.   

Szeleste, 2021. november 30.

 

                                                                               Németh István polgármester

 


« Vissza az előző oldalra!


Szeleste Község Önkormányzata - Magyar