Elérhetőségek

Szeleste Község Önkormányzata

9622 Szeleste,
Berzsenyi D. u. 46.
Telefon:
+36-95/365-002
E-mail:
jegyzoszeleste@gmail.com

Pályázatok / Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása

Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújításaSzeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása

TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013

A kedvezményezett neve: Szeleste Község Önkormányzata
A projekt címe: Szeleste, Pósfa orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása
A szerződött támogatás összege: 86 529 260 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.01.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013

A projekt konkrét célja a szelestei és a pósfai orvosi rendelő felújítása, bővítése (ami Szeleste esetén a védőnői helyiség orvosi rendelőbe történő integrálását is jelenti), valamint Ölbőn a védőnői helyiség felújítása. A felújítással az egészségügyi alapellátás feltételei javulni fognak. A projekt konkrét célcsoportját a háziorvosi praxis területét adó öt település lakossága jelenti.

A településeken önállóan támogatható tevékenységként a védőnői szolgálatnak és a háziorvosi szolgálatnak helyt adó épület helyiségek kerülnek felújításra. Önállóan nem támogatható tevékenységnek minősül az eszközbeszerzés az orvos és a védőnő számára.

Szelestén a Berzsenyi u. 89. szám alatt található orvosi rendelő ad helyet a háziorvosi ellátásnak. A rendelővel egy épületben orvosi szolgálati lakás található. Az orvosi rendelő és főképp a szolgálati lakás elavult állapotú. 2016. március 1-től – határozatlan idejű feladat-ellátási szerződéssel – új háziorvosi szolgáltató látja el a praxist, aki a szolgálati lakásra nem tartott igényt. A védőnő jelenleg a Szeleste, Berzsenyi u. 118. szám alatt található, rendkívül elavult, lapostetős, rossz szigetelésű épületben található helyiségben látja el feladatát. Az orvosi rendelő épületében a szolgálati lakás megüresedésével felszabadult épületrész az fejlesztés tárgyát képező felújítást, átépítést követően helyet adna a védőnői tanácsadónak. Így a háziorvosi és a védőnői egészségügyi alapellátás egy épületben kap helyet, ezzel racionalizálva és korszerűbbé téve az ellátás tárgyi feltételeit, valamint figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat is. A szelestei orvosi rendelő felújítási terve kiterjed arra, hogy a rendelő és az anya és csecsemővédelemmel foglalkozó védőnői tanácsadó praktikussági szempontból egy épületen belül kapjon helyet. A védőnő szakképzettséget szerzett a védőnői nőgyógyászati szűrés végzésre, de a jelenleg a védőnői szolgálat rendelkezésére álló épület nem alkalmas és méretei miatt nem is tehető alkalmassá e tevékenység végzésére. A fejlesztés eredményeképpen létrejövő, az egészségügyi alapellátást szolgáló épület a háziorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás korszerű feltételeit is biztosítani fogja. Az épület alaprajzának kialakításával összefüggő hiányosságok. Az épületenergetikai jellemzők, a fűtési rendszer nem építenek az alternatív energiaforrásokra.

Tervezett állapot: A fenntartó kibővített orvosi és védőnői ellátást kíván biztosítani a településen. Ennek érdekében a jelenlegi épület korszerűsítésére, átalakítására van szükség. Az épület korszerű használatát a szolgálati lakás területének bevonásával, funkcióváltással lehetséges biztosítani. Ezen a területen kialakítható a védőnői szoba, a nőgyógyászati szűrő helyiség, váró és a szükséges mellékhelyiségek a személyzeti vizesblokk, akadálymentes illemhely, vendég WC, valamint takarítószer tároló. Ezek a belső átalakítások egyben belső felújítással is együtt járnak. Új burkolatok, falfelületek kialakítását tervezi az önkormányzat. A belső fa nyílászárókat felújítható, megtartható szerkezetként veszik figyelembe. Energetikai korszerűsítés keretében a külső nyílászárók cseréjét, homlokzati és födémszigetelést tervezünk. Megfelelő, megtartható a meglévő központi, gáz üzemű fűtés, ezért csak részleges fűtéskorszerűsítés tervezett. A radiátorokat termofejekkel teszik egymástól függetlenül szabályozhatóvá, a meglévő termosztátot pedig korszerű, programozható szerkezetre cserélik. Szintén az energetikai megújulás keretében terveznek napelemet felszerelni az épületre. A termelt alternatív energia a melegvíz-ellátást, kiegészítő fűtést biztosítaná. Elektromos és gépészeti szempontból teljeskörű felújítás történik. A külső felújítást a tető pala héjazatának cseréje teszi teljessé. A meglévő pala leszedése és ártalmatlanítása után fóliázott cserépfedést készítünk. A külső munkálatok keretében telken belül 4 db (3+ 1 akadálymentes) – az alapterületre vetített szükséglet szerint és parkoló számítás szerinti számban szükséges – parkolót alakítanak ki burkolt felülettel. Szelestén az épülethez tartozó telket az önkormányzat továbbra is zöldfelületként kívánja megtartani. A megújuló energiát a felszerelésre kerülő napelemek szolgáltatják, ami a fenntartható fejlődést is szolgálja. Eszközbeszerzés Szeleste esetében nem tervezett.

Pósfán az épület korszerű használatát csak bővítéssel lehet biztosítani, mivel a rendelkezésre álló alapterület maximálisan kihasznált. A bővítés lehetővé teszi külön dolgozói vizesblokk, tároló és takarítószer tároló kialakítását, mely helyiségek nélkülözhetetlenek a szabályos működéshez. A beteg-, illetve vendégoldalt szélfogóval, akadálymentes illemhellyel, takarítószer tárolóval bővítik.

A bejárat áthelyezése lehetővé teszi, hogy új, szabályos feljárót alakítsanak ki a meglévő rámpa helyett, így az akadálymentesítési elvárásnak is eleget tud tenni az épület. Akadálymentesítés keretében az egész épület komplexitását biztosítjuk. Az épületenergetikai korszerűsítés érdekében a fenntartó tervezi elvégezni a homlokzatok és a padlás padozatának (zárófödém) hőszigetelését a külső nyílászárók megtartásával. A fűtés jelenleg a rendelőben és a váróban parapet konvektorral történik. Más fűtési lehetőség nem áll rendelkezésre. Ezért napelem elhelyezését is tervezzük, ezzel kívánjuk megoldani a bővítmény energiaellátását, fűtését, meleg víz ellátását. Külső munkálatok keretében telken belül 3 db – az alapterületre vetített szükséglet szerint számított – parkolót alakítunk ki burkolt felülettel.

A Szeleste-Pósfa orvosi praxis jelenlegi számítástechnikai eszköztára elavult. 14 évvel ezelőtt vásárolt, azóta több alkalommal javított laptoppal áll rendelkezésre (IBM Think Pad Type 1834), melyet két telephely lévén a rendelők között rendszeresen szállítanak, ennek cseréje szintén időszerű lenne. Az eszközlistában felsorolt műszerekkel a rendelő részben, vagy egyáltalán nem rendelkezik, így azok beszerzésre kerülnek.

Ölbőn a meglévő főbejáratot a mozgáskorlátozottak számára előírt méretű nyílászáróval kell kicserélni. Az előtér méreteinél fogva alkalmas az elfordulásra a váró irányába. A jelenlegi épület nem rendelkezik a vonatkozó előírásoknak megfelelő illemhelyekkel. A váró helyiségből megközelíthetően alakítjuk ki a női és egyben a mozgáskorlátozott WC-t, mely előtéren keresztül érhető el. A jelenlegi raktárhelyiségben alakítjuk ki a férfi mosdót, piszoárt és WC-t. A váró helyiség funkciója továbbra is megmarad. A védőnői tanácsadói szolgálat egy helyiségben kerül kialakításra az orvosi rendelővel, mivel a rendelési idők egymástól eltérő időpontban kerültek meghatározásra. A rendelőben kézmosó található, de egy egymedencés mosogató felszerelése szükséges (csepegtetővel). A megszűnt fogorvosi rendelőben kerül kialakításra a védőnői tanácsadó szolgálathoz tartozó munkaszoba, mely a négyszemközti megbeszéléseknek biztosít lehetőséget. Ugyancsak itt működik az orvosi rendelőhöz tartozó adminisztrációs helyiség. A megszűnt fogorvosi rendelő részére korábban kialakított váróból kerül kialakításra a babakocsi tároló helyiséget, mely rendelési időben váróként is funkcionál. A mozgáskorlátozottak részére kialakított rámpa sem a lejtésviszonyaival, sem a mozgás-iránnyal nem megfelelő, teljes elbontása, és új rámpa építése szükséges. Az eddigi beteg WC-ben alakítják ki a veszélyes hulladék tárolására szolgáló hűtő helyét, a takarító szerek tárolását, valamint az új gázkazán helyét. Az épület hőszigetelése miatt a kevesebb gázfelhasználás és a korszerű kondenzációs kazán működéséből származó égéstermék mennyiségi mutatója jóval alacsonyabb értéket mutat majd, mint a korábbi fűtőberendezések. A fenntartható fejlődést a megújuló energia felhasználása biztosítja.

Az ölbői rendelőben a védőnő részére jelenleg nem áll rendelkezésére számítógép és nyomtató, csak, ha a másik rendelőiből magával hozza. Ez nem felel meg az előírásoknak, ezért tervezik számítógép és operációs rendszer beszerzését.


« Vissza az előző oldalra!

Szeleste Község Önkormányzata - Magyar