Elérhetőségek

Szeleste Község Önkormányzata

9622 Szeleste,
Berzsenyi D. u. 46.
Telefon:
+36-95/365-002
E-mail:
jegyzoszeleste@gmail.com

Pályázatok / Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelestén

Óvodai ellátás kapacitásának bővítése SzelesténÓvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelestén
Projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010
Kedvezményezett neve:Szeleste Község Önkormányzata
A projekt címe:Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelestén
Szerződött támogatás összege:350 000 000 Ft
A támogatás mértéke:100%
A projekt tervezett befejezési dátuma2025.02.01.

A projekt átfogó célja a szelestei óvoda infrastrukturális feltételrendszerének javítása Szeleste és Pósfa községek népességmegtartó erejének növelése, a helyi társadalmi kohézió erősítése az óvodai ellátás helyi elérhetőségének javítása a 21. századnak megfelelő elvárásokhoz illeszkedő, minőségi, színvonalas nevelő munka és gyermekelhelyezés érdekében. Az ellátás minőségének érdemi javulása és a kapacitások növelése nagymértékben elősegíti a településen élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a tervezett fejlesztés csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva lesz a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Az ellátás minőségének érdemi javulása nagymértékben elősegíti a településen élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, amennyiben az óvoda minőségi szolgáltatásainak köszönhetően gyermekeik napközbeni felügyeletét olyan intézményben tudnák megoldani, mely vonzó alternatívát jelent a szombathelyi óvodák szolgáltatáskínálatához mérten. A projekt fő célcsoportjai emiatt Szelestén, valamint Pósfán élő kisgyermekek, valamint kisgyermeket nevelő szülők.

A specifikus cél egy új, két csoportszobás óvodaépület építése az elhelyezés körülményeinek javítása és a férőhely-kapacitások növelése céljából, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, illetve az akadálymentesítés feltételeit.

A jelenlegi óvoda épülete egy csoportszobával rendelkezik és az Alapítói okirat szerint ez 25 fő ellátására alkalmas, azonban jelenleg 33 fő gyermek részesül óvodai ellátásban. Az intézmény nem rendelkezik továbbá tornaszobával, így a gyermekek mozgásigényének biztosítása is korlátozott feltételek között valósulhat csak meg jelenleg.

Fentiek miatt a támogatást igénylő Szeleste Község Önkormányzata egy új, 2 csoportszobás óvoda építését tervezi. Az új élületben kialakításra kerül a csoportszobákhoz tartozó gyermekmosdó és öltöző, egy tornaszoba a hozzá tartozó szertárral, egy egyéni fejlesztő szoba, valamint a szabvány által előírt egyéb kiszolgálóhelyiségekkel, összesen 445,15 m2 alapterületen.

Az épülő a szelestei óvoda látványterve. 

A Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag látja el a projektmenedzsment, illetve a kötelező nyilvánossági feladatokat – saját teljesítésben.


« Vissza az előző oldalra!

Szeleste Község Önkormányzata - Magyar